STRONA GŁÓWNA
Projekt budowy mostu energetycznego Polska - Litwa jest kluczowym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.
strona główna / strona główna, Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Aktualności

21 grudnia 2015 r. - W listopadzie 2015 roku został sfinalizowany największy z dotychczasowych Projekt inwestycyjny PSE SA – Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa zostało wybudowane i uruchomione.

Projekt stanowił największe przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie rozbudowy polskich elektroenergetycznych sieci przesyłowych od lat 70-tych poprzedniego wieku. Został uruchomiony w 2009 roku. Zatem w ciągu niespełna 6 lat, w ramach tego Projektu, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych. Obejmują one:

  • budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV, oraz
  • budowę 5 nowych i rozbudowę 2  stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Zbudowanie połączenia międzysystemowego i rzeczywiste uzyskanie określonej zdolności przesyłowej dla transgranicznej linii, wiązało się z dostosowaniem całej infrastruktury sieciowej Polski w taki sposób, aby była w stanie przesłać określone moce zarówno do Polski, jak i  w  kierunku Litwy. Naszym zadaniem było zatem stworzenie takich warunków przesyłu, aby energia mogła być transportowana w sposób ciągły i bez ryzyka przerwania połączenia.
Infrastruktura elektroenergetyczna była budowana na terenie 44 gmin położonych w centralnej i  północno-wschodniej Polsce,
Powstało ok. 400 kilometrów nowych linii elektroenergetycznych, co przekłada się na ponad 600 km nowych torów prądowych. Postawionych zostało ponad 950 słupów

  • wyzwanie w obszarze planowania rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • wyzwanie projektowe, inżynieryjno–budowlane, logistyczne,
  • wyzwanie społeczne

Osiągniecie konsensusu społecznego związanego z budową infrastruktury liniowej jest niezwykle trudnym zadaniem. Każda z tych inwestycji przed realizacją podlegała ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy kilometr, każdy element tej infrastruktury elektroenergetycznej musiał być skonsultowany z właścicielami gruntów, wpisany do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono tysiące spotkań i rozmów z  lokalnymi społecznościami, włodarzami gmin, powiatów i województw.

W realizację tych zadań, oprócz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA jako lidera Projektu, zaangażowane były PSE Inwestycje SA, pełniące rolę Inżyniera Kontraktu oraz polsko-litewska spółka LitPol Link będąca koordynatorem technicznym tych części  połączenia, które mają charakter wspólny dla obu operatorów. Kluczową rolę w Projekcie miało również 11  wyłonionych w publicznych przetargach firm wykonawczych i dziesiątki ich podwykonawców. Wszyscy wypełniliśmy swoje zadanie na  czas i dziś możemy być dumni, że tak ważny Projekt został z sukcesem zrealizowany.

Wymiar krajowy projektu:

  • zapewnienie ciągłości dostaw dla odbiorców końcowych poprzez wzmocnienie i rozbudowę sieci przesyłowej na terenie centralnej i północno-wschodniej Polski. Polepszenie pewności zasilania niesie ze sobą wiele nowych możliwości. Zwiększenie dostarczanej do regionu mocy elektrycznej umożliwia budowę nowych oraz rozbudowę istniejących zakładów pracy, których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest znaczne. Daje to szansę na powstawanie nowych miejsc pracy oraz polepszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
  • Polska zyskała kolejne połączenie transgraniczne, dzięki któremu zwiększą się możliwości  importu i eksportu energii elektrycznej. Na połączeniu elektroenergetycznym między Polską i Litwą został uruchomiony mechanizm Market Coupling. 8 grudnia 2015 roku odbyła się pierwsza aukcja rynku dnia następnego z udziałem nowego połączenia elektroenergetycznego LitPol Link

Wymiar międzynarodowy:

  • Połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej 9-ciu krajów położonych w  regionie Bałtyku (Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, Finlandii Szwecji, Norwegii, Danii i Niemiec). Działanie na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, obejmujące integrację państw bałtyckich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń międzysystemowych – tzw. Pierścień Bałtycki (Baltic Ring).
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego zarówno w Europie, jak i w Polsce, a także zwiększenie zdolności przesyłowych na  połączeniach transgranicznych; wpłynie także na rozwój wspólnego rynku energii elektrycznej państw UE.

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu międzynarodowych instytucji, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy Komisja Europejska. współfinansowany ze  środków europejskich. Kwota inwestycji w projekt LitPol Link po stronie polskiej wynosi 430 mln Euro (ok. 1,8 mld zł), z czego ok.  200 mln Euro (ponad 868 mln zł)to unijne dofinansowanie.

Profesjonalizm, zaangażowanie i doskonała współpraca dziesiątek podmiotów i  setek osób sprawiły, że most elektroenergetyczny Polska Litwa został wybudowany i  europejski rynek energii został połączony.


Kolejne zakończone inwestycje w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska – Litwa

W dniu 24 kwietnia 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew – Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża. więcej..

20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu energią na nowym połączeniu elektroenergetycznym LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą, planowanym do uruchomienia do końca 2015 r. więcej..

2 września 2014 - Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytutu Nafty i Gazu 26 sierpnia 2014 r. wizytowali budowę stacji elektroenergetycznej Stanisławów i linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów, które są elementami Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. Na tych kluczowych dla Mazowsza inwestycjach elektroenergetycznych trwają obecnie intensywne prace. więcej..

6 maja 2014 - Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych po stronie litewskiej

5 maja 2014 w litewskim Alytus odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia prac budowlanych linii elektroenergetycznej relacji Alytus - Granica RP. W uroczystości uczestniczyła Dalia Grybauskaite -Prezydent Litwy oraz Jaroslav Neverovič– Minister Energetyki Litwy, a także wicewojewoda podlaski – Wojciech Dzierzgowski oraz Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE i Cezary Szwed – Członek Zarządu PSE. więcej..

Informacje o projekcie

Projekt budowy mostu energetycznego Polska-Litwa jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Dlatego Unia Europejska nadała decyzją 1364/2006/WE projektowi status priorytetowy i partycypuje w jego kosztach.

Decyzja podkreśla, że Wspólnota wspiera połączenia międzysystemowe, współpracę operacyjną i rozwój transeuropejskich sieci energetycznych w celu osiągnięcia skutecznego funkcjonowania i rozwoju rynku, ułatwienia rozwoju i ograniczenia odizolowania regionów oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

więcej..

Orientacyjna lokalizacja inwestycji w Projekcie „Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa”

E
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.pse.pl